In 2035 is de Spaanse Polder het meest groene en duurzame bedrijventerrein voor zware bedrijvigheid ter wereld.

Ambitiekaart

Welkom bij…Ambitiekaart gebiedsontwikkeling Spaanse Polder en Noord-West

…de plannen voor de toekomst van Spaanse Polder en Noord-West in Rotterdam. Dit is de gezamenlijke visie van de Bedrijvenraad en de gemeente Rotterdam. Hier leggen
we onze eerste stappen vast om een toekomstbestendig, bruisend en duurzaam gebied te creëren. Bouw je met ons mee?

DOWNLOAD AMBITIEKAART

Hier dromen we van

De ambities voor de Spaanse Polder zijn groot: in 2035 willen we het duurzaamste industrieterrein van Europa zijn. Denk aan groen ondernemen, veerkracht tegen klimaatverandering en waardevolle bij dragen aan onze stad. We hebben ons gebaseerd op de gebiedsvisie ‘de groene longen van Rotterdam’ die de Bedrijvenraad en de gemeente in 2021 hebben samen gesteld. De gemeente juicht onze ambities toe en ondersteunt iedereen waar mogelijk hierbij in de Spaanse Polder. Het is een opgave waar we ook zelf onze handen voor uit de mouwen moeten steken, want alleen met elkaar kunnen we deze droom verwezenlijken. Daarom heeft de Bedrijvenraad samen met de gemeente zes speerpunten uitgewerkt met daarin onze ambities op de thema’s: veiligheid, branding strategie, ruimtebenutting, vergroening, verduurzaming en economische versterking.

‘WE DOEN DIT NIET ALLEEN, WE ZIJN ALLEMAAL BETROKKEN BIJ DIT SPANNENDE PROCES.’

Zo kwamen we tot deze plannen

In vier b(l)oeiende werksessies hebben we nagedacht over onze doelen, maar ook concrete ambities opgesteld. We baseren ons op beleidskaders zoals de Omgevingsvisie van Rotterdam, waarin de hoofdlijnen van ruimtelijk beleid voor de stad zijn vastgesteld. Onze ambities passen daarbij en we streven ernaar het gebied een bestendige toekomst te geven.

Deze mensen zijn erbij betrokken

Voor een toekomstbestendige Spaanse Polder is het nodig dat iedereen vooruit durft te kijken en te investeren. De Bedrijvenraad, de gemeente, afzonderlijke bedrijven, eigenaren investeerders en andere belanghebbenden zijn allemaal betrokken bij dit spannende proces. Samen vinden we de juiste balans tussen wat we willen en wat haalbaar is. Op veel ambities worden door bedrijven en investeerders al stappen gemaakt. Hier zijn we heel blij mee en met deze ambitiekaart bouwen we deze successen nog meer uit.

Dit staat er op de planning

We hebben grootse plannen en ons ambitieniveau is hoog. Goed kunnen ondernemen, groen en circulair onder nemen, klimaatbestendigheid, en waarde toevoegen aan onze stad staan centraal. Na het afronden van deze ambitiekaart gaan we de polder in om de koers die we met de gemeente willen volgen te bespreken met jullie als belangrijkste stakeholders. We willen jullie advies en goedkeuring voor de weg die we inslaan. Tegelijkertijd werken gemeente en bedrijvenraad aan concrete maatregelen en de financiering daarvan.

Lees verder en sluit je aan bij een plek waar ambitie, doorzettingsvermogen en een trotse Rotterdamse identiteit samenkomen. Hier wordt niet alleen gedroomd, maar daadwerkelijk gebouwd aan een toekomst die ons allen verbindt.

Meer informatie