Bedrijvenraad Spaanse Polder
geeft bedrijven een stem

Home

In april 2021 is de Bedrijvenraad Spaanse Polder officieel geïnstalleerd. Deze raad is ontstaan uit de samenwerking tussen de 3 in het gebied actieve ondernemersverenigingen en is een formeel adviesorgaan van de gemeente. Met de Bedrijvenraad krijgen de ondernemers een doorslaggevende? stem bij de verdere ontwikkeling van het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Europa.

Voor die ontwikkeling hebben de Bedrijvenraad en de gemeente Rotterdam een forse ambitie geformuleerd in de Gebiedsvisie Spaanse Polder 2035: In 2035 is de Spaanse Polder het meest groene en duurzame bedrijventerrein voor zware bedrijvigheid ter wereld.

De Bedrijvenraad geeft ondernemers en vastgoedeigenaren in de Spaanse Polder de mogelijkheid om intern de krachten te bundelen en de collectieve belangen stevig op de agenda te zetten. We streven naar een goede mix van afgevaardigden van kleine en grote ondernemingen vanuit verschillende branches. Onze kracht is een brede vertegenwoordiging van ondernemers in het gebied.

Laatste nieuws in
de Spaanse Polder