De groene longen van de Rotterdamse economie

Gezamenlijke gebiedsvisie Spaanse Polder 2035

In 2035 is de Spaanse Polder het meest groene en duurzame bedrijventerrein voor zware bedrijvigheid ter wereld. Dat is de ambitie die de ondernemers en de gemeente hebben vastgelegd in de ‘Gezamenlijke gebiedsvisie Spaanse Polder 2035; de groene longen van de Rotterdamse Economie’.

Lees meer: Gezamenlijke gebiedsvisie Spaanse Polder 2035; de groene longen van de Rotterdamse Economie

In deze gezamenlijke toekomstvisie zijn zes speerpunten benoemd:

Lees meer: Gezamenlijke gebiedsvisie Spaanse Polder 2035; Ambitiekaart Spaanse Polder

Ondernemers werken samen met de gemeente aan de praktische vertaling van deze gebiedsvisie. Om te zorgen dat de vaart erin blijft is de Bedrijvenraad Spaanse Polder opgericht: een formeel adviesorgaan van de gemeente. Met deze nieuwe zeggenschapsstructuur is de samenwerking tussen ondernemers in de Spaanse Polder en het Rotterdamse stadsbestuur een nieuwe fase in gegaan.

“OM KLAAR TE STAAN VOOR DE TOEKOMST MOETEN WE VAN OUDE NAAR NIEUWE TIJDEN. DAAR HOORT EEN NIEUWE ECONOMIE BIJ DIE DIGITAAL, DUURZAAM EN
CIRCULAIR IS.” – Barbara Kathmann, Wethouder Economie, Wijken en Kleine kernen

De Spaanse Polder vormt (samen met Noordwest en de ’s-Gravelandsepolder) het grootste aaneengesloten bedrijventerreinen in Europa. Het gebied is ingericht voor zware bedrijvigheid waar vestiging van bedrijven tot de op één na hoogste milieuclassificatie (5+) is toegestaan. Met een oppervlakte van 322 hectare en ruim 1.800 bedrijven is het gebied goed voor zo’n 24.000 banen.

Meer informatie