Speerpunten

De Bedrijvenraad zet zich in voor:

Veiligheid

Als we investeerders en potentiële arbeidskrachten willen aantrekken en het gebied willen laten floreren, dan is er geen plaats voor illegale activiteiten. Door goede communicatie, slimme camera’s, betere verlichting, gebruik van big-data en goede afspraken met politie, het OM  de belastingdienst en andere toezichthoudende instanties, is criminaliteit op de bedrijvencampus in 2035 tot nul gereduceerd.

Aantrekkelijke bedrijvencampus

Hoe aantrekkelijker het industrieterrein als bedrijvencampus is, hoe positiever ondernemers, werknemers, leveranciers, klanten en passanten de Spaanse Polder beleven. We stropen daarom samen de mouwen op om de ruimtelijke kwaliteit van de campus sterk te verbeteren. Dat betekent heldere afspraken maken over de uitstraling van gebouwen en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ook willen we meer ruimte voor groen en water, voetgangers en fietsers. Het industrieterrein moet onderdeel zijn van de stad, een gebied waar je vanuit omliggende wijken graag doorheen fietst.

Bereikbaarheid

Dankzij de ligging nabij de A13, A20, A4 en straks ook de A16, is de Spaanse Polder goed bereikbaar voor vrachtwagens en auto’s. Als je op een andere manier naar het gebied wilt reizen, gaat dat een stuk lastiger. Om het terrein beter bereikbaar en ook veiliger te maken, zowel voor fietsers en voetgangers als voor waterverkeer, passen we de infrastructuur aan. Een ander belangrijk onderdeel van bereikbaarheid is de digitale infrastructuur. Daarvoor is een betrouwbare snelle glasvezelverbinding nodig.

Arbeid en opleiding

De Spaanse Polder is straks meer dan een banenmotor. Het is een plek waar nog echte vakmensen worden opgeleid, die er direct aan de slag kunnen. En werknemers kunnen zich er gedurende hun hele carrière bij- of omscholen. Bedrijven werken daarom continu samen met onderwijsinstellingen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld met een flexpool waardoor werknemers bij verschillende bedrijven in het gebied werken als dat nodig is. Dit maakt het terrein en haar gebruikers uitermate belangrijk voor de toekomst van Rotterdam.

Branding

Een sterk profiel en een aantrekkelijk imago is noodzakelijk voor het toekomstige succes van de Spaanse Polder. Branding helpt om investeerders en nieuw personeel voor bestaande bedrijven aan te trekken. De positionering om in 2035 letterlijk en figuurlijk de groenste bedrijfscampus van Europa te zijn, is in ieder geval uniek.

Duurzaamheid & resilience

De ambitie van de ondernemers zegt eigenlijk al genoeg: de Spaanse Polder is in 2035 de best renderende en groene bedrijvencampus ter wereld. Het bedrijventerrein draagt bij aan de CO2-reductie die Rotterdam nodig heeft om een weerbare stad te worden. De eerste stap daartoe is de ontwikkeling van een afwegingskader voor nieuwe bedrijven. Hoe schoner en duurzamer het bedrijf, hoe aantrekkelijker de voorwaarden. In 2050 is de bedrijvencampus klimaatneutraal en staat dan vol smartbuildings die hun eigen energie opwekken en met hun groene daken en gevels water opvangen en vasthouden.

Meer informatie