We geven het college gevraagd en ongevraagd advies

Bedrijvenraad Spaanse polder

DOORSLAGGEVENDE STEM BIJ ONTWIKKELING INDUSTRIEGEBIED

Sinds begin dit jaar is de Bedrijvenraad Spaanse Polder in oprichting. ‘Met de Bedrijvenraad krijgen de ondernemers een doorslaggevende stem bij de ontwikkeling en de toekomst van het grootste aaneengesloten industriegebied van Europa’, zeggen Frank Kapsenberg en Mehmet Kolay, allebei lid van deze bedrijvenraad.

Frank Kapsenberg, voorzitter van de ondernemersvereniging Spaanse Polder (ovsp), schetst een korte voorgeschiedenis: ‘Een van de problemen in de Spaanse Polder was dat een structurele aanpak op het gebied van veiligheid en onderhoud aan groen en wegen heel lang ontbrak. Daar wilden we verandering in brengen. Met de ovsp hebben we al jarenlang aangedrongen op structuur.’ 

De grote ommekeer kwam in mei 2016, toen burgemeester Aboutaleb besloot een stadsmarinier voor het industriegebied aan te stellen. Een superambtenaar met vergaande bevoegdheden en een directe lijn met de burgemeester. ‘Sindsdien is er vanuit de overheid veel geïnvesteerd in de polder’, vindt Kapsenberg. ‘De gemeente stak extra energie in onderhoud van het groen, de infrastructuur en ging strenger handhaven. De stadsmarinier betrok met een aantal collega’s een pand in het gebied – op de Galateestraat 7. Met dit Team Galatee 7 was de gemeente weer zichtbaar in Spaanse Polder. Er volgde een groot aantal integrale controles bij bedrijven, die politie, douane, milieudienst en het openbaar ministerie gezamenlijk uitvoerden. Ondernemers die ondermijnende activiteiten ontplooiden, kozen veelal eieren voor hun geld en verdwenen.’

NIEUWE STAP
‘Nu de basis steeds beter op orde komt, staan we aan de vooravond van een nieuw tijdperk’, vult Mehmet Kolay aan. ‘Er ligt nu een gezamenlijke gebiedsvisie Spaanse Polder 2035 “De groene longen van de Rotterdamse Economie”. We willen dat de ondernemers de toekomst van het gebied gaan bepalen, door goede afspraken te maken met de gemeente. We willen niet weer overgeleverd zijn aan de grillen van de politiek.’
In 2018 verscheen al het visiedocument ‘Spelen om te winnen’, waarin de georganiseerde ondernemers in de Spaanse Polder hun gewenste koers uiteenzetten. Samenwerking met overheid en onderwijsinstellingen staan hierin centraal. ‘Daarin stelden we ook voor een betaalde kracht aan te stellen, die namens de ondernemers alle relevante overleggen bijwoont. Dat is Dennis Houkes geworden. De oprichting van de bedrijvenraad is een nieuwe stap naar een mooie toekomst voor de Polder.’

Hieronder geven Frank Kapsenberg en Mehmet Kolay om en om antwoord op een aantal brandende vragen over de Bedrijvenraad Spaanse Polder.

WAT IS HET DOEL VAN DE BEDRIJVENRAAD?
Kapsenberg: ‘Met de Bedrijvenraad willen we invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente in ons gebied. We geven het college gevraagd en ongevraagd advies met een slagvaardig en toegewijd team van ondernemers. Daarnaast borgen we ook de uitvoering van het beleid door goede afspraken met de gemeente te maken.’

WAT IS DE POSITIE VAN DE BEDRIJVENRAAD TEN OPZICHTE VAN DE GEMEENTE?
Kolay: ‘We zijn formeel een adviesorgaan. De tijd zal uitwijzen wat onze invloed precies zal zijn. De gemeente en de ondernemers respecteren elkaar en hebben elkaar nodig. We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking.’ 

MAAKT DE BEDRIJVENRAAD DE BELANGENVERENIGING IN HET GEBIED OVERBODIG?
Kapsenberg: ‘Nee, zeer zeker niet. De Ondernemersvereniging Spaanse Polder (ovsp), businessclub de Spaanse Grave, het Rotterdams ondernemers belang (rob), de VanNelle businessclub, zijn er ook voor de sociale contacten. Daarnaast houdt de ovsp twee keer per jaar een schouw en lobbyt ook buiten de Polder. De ovsp heeft bovendien een app ontwikkeld waarin ondernemers met elkaar contact kunnen hebben en waarmee we snel peilingen onder ondernemers kunnen verrichten.’

HOE VERZAMELT DE BEDRIJVENRAAD DE MENINGEN VAN ONDERNEMERS DIE GEEN OVSP-LID ZIJN?
Kolay: ‘Dennis Houkes is gebiedsmanager namens de ondernemers én adviseur van de Bedrijvenraad. In die rol haalt hij informatie op en deelt die. Verder kan iedere ondernemer “inspreken” in vergaderingen van de Bedrijvenraad.’ 

HOE ZIJN DE LEDEN VAN DE BEDRIJVENRAAD GEKOZEN?
Kapsenberg: ‘We zijn aangedragen door Team
Galatee 7. Er zijn overigens nog vacatures. We streven naar een goede mix van afgevaardigden van kleine en grote ondernemingen vanuit verschillende branches.’ 

WAT HEB IK ALS ONDERNEMER AAN DE BEDRIJVENRAAD?
Kolay: ‘De bedrijvenraad streeft naar een betere polder, daar heeft iedere ondernemer iets aan. De aantrekkelijkheid van de polder brengt meerdere voordelen met zich mee, onder andere: de waarde van je vastgoed stijgt en meer mensen die in de polder willen werken. Ook scholingsmogelijkheden zijn belangrijk. Er is veel diversiteit in het gebied en er zijn veel verbindingen met scholen en andere ondernemers te leggen. Kijk, een ondernemer onderneemt. De meesten vinden het fijn dat er een kleine club ondernemers is die allerlei zaken voor hen regelt.’

WAAR PRATEN JULLIE OVER?
Kapsenberg: ‘De afgelopen keren ging het nog voornamelijk over de structuur, de statuten en andere organisatorische zaken. Maar ook over hoe we onze toekomstvisie kunnen verwezenlijken en wat ieders taak daarbij is.’

WAT DRIJFT JULLIE OM IN DE BEDRIJVENRAAD PLAATS TE NEMEN?
Kolay: ‘De autobranche is een heel belangrijke sector in de Polder. Ik vind dat die zeker vertegenwoordigd moet zijn. Verder wil ik de kloof tussen school en praktijk verkleinen.
Kapsenberg: ‘Door lid te zijn krijg je een goed inzicht in de samenhang tussen bedrijven en gemeente. Daarnaast wil ik bijdragen aan de gemeenschap; ik ben van de verbinding. Als je allemaal alleen maar voor je eigen postzegeltje wilt zorgen, komen we niet verder. Hoe beter je de polder leert kennen hoe meer je erachter komt welke fantastische bedrijven er zijn. En daar kun je je voordeel mee doen.
Kolay: ‘Tachtig procent van wat je voor je bedrijf nodig hebt, kun je hier om de hoek halen.’

WAT IS JULLIE BELANGRIJKSTE BOODSCHAP AAN ONDERNEMERS?
Kapsenberg: ‘Laat je stem horen. Nu is het moment om echt invloed uit te oefenen op wat er in ons ondernemingsgebied gaat gebeuren. Onze kracht is een brede vertegenwoordiging van ondernemers in het gebied.’