Magazine

NON.STOP is het magazine voor alle ondernemers in de Spaanse Polder te Rotterdam (inclusief Noordwest en ’s Gravelandse Polder) en voor alle overige stakeholders die betrokken zijn bij dit bedrijvengebied.

Het magazine laat de diversiteit, de kansen en de uitdagingen in het gebied zien, brengt de Bedrijvenraad dichtbij, en slaat een brug tussen het perspectief van de ondernemers en de overheid.

In het blad komen zowel externe deskundigen als ondernemers aan het woord over actuele thema’s, die belangrijk zijn voor het gebied. Denk aan economische kansen en ontwikkelingen, veiligheid en aantrekkelijkheid, bereikbaarheid, infrastructuur, werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden, innovatie, duurzaamheid en lokale samenwerking. Daarnaast portretteren we ondernemingen uit de vele branches die in de Polder vertegenwoordigd zijn.

Nummer 1: november 2020
Nummer 2: mei 2021
Nummer 3: november 2021
Nummer 4: mei 2022
Nummer 5: december 2022