Gebiedsactiepunten

Gebiedsactiepunten


Opleiding

Zonder opleiding geen toekomst” ~ H.M. Kolay, Stahlie-Cam Automaterialen B.V.

De bedrijvencampus is straks volledig levensloopbestendig en levert toegevoegde waarde voor iedereen die er werkt. De Spaanse Polder is ook één van de weinige terreinen waar bedrijven nog kunnen groeien en waar ruimte is voor logistieke activiteteiten en productieprocessen op relatief grote schaal. Dit maakt het terrein en haar gebruikers uitermate belangrijk voor de toekomst van Rotterdam. In de economie van morgen zijn als gevolg van digitalisering (denk aan automatisering, robotisering en internet of things) namelijk flexibelere vormen van bedrijfshuisvesting nodig. Met name voor sectoren (maak)industrie, groothandel, food, bouw en transport en logistiek gericht op de bevoorrading van de stad liggen kansen.

De Spaanse Polder is meer dan een banenmotor. Het is straks ook een plek waar nog echte vakmensen worden opgeleid. Waar jongeren verschillende vakken leren en direct aan de slag kunnen. Waar je ook als werknemer tijdens je hele carrière kunt bij- en omscholen. Bedrijven werken daarom continu samen met onderwijsinstellingen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld met een flexpool waardoor werknemers bij verschillende bedrijven in het gebied werken als ad nodig is.

Bereikbaarheid

“Bereikbaarheid voor onze klanten en medewerkers is belangrijk, daarom zoeken we de komende jaren met elkaar naar slimme logistieke- en mobiliteitsoplossingen in afstemming met de Rotterdamse mobiliteitsaanpak van de gemeente.” ~ Cor Verkleij, Buitendijk Dagvers B.V.

Dankzij de ligging nabij de A13, A20 en straks ook de A16, is de Spaanse Polder goed bereikbaar voor vrachtwagens en auto’s. Als je op een andere manier naar het gebied wilt reizen, gaat dat een stuk lastiger. Omdat het autobezit van personeel afneemt, wordt juist de bereikbaarheid met verschillende vervoersmiddelen steeds belangrijker voor bedrijventerreinen. Twee bussen per uur is dan duidelijk niet genoeg. Ook voor fietsers en voetgangers is er te weinig ruimte. Om het terrein beter bereikbaar en ook veiliger te maken, passen we daarom de infrastructuur aan. We hebben daarom de wens een OV station toe te voegen aan het gebied. Het gebied wordt als het ware onderdeel van het ‘stedelijk weefsel’. Daarbij liggen er ook kansen voor de insteekhavens. Watergebonden bedrijven hebben hier mogelijkheden voor stadsdistributie of circulaire activiteiten. Daarvoor zijn dan wel maatregelen ter verbetering van de kades en het heropenen van de Giessenbrug voor nodig. Een ander belangrijk onderdeel van bereikbaarheid is de digitale infrastructuur. Want om een groene ‘Next Economy stijl’ te worden, moeten er bijvoorbeeld betrouwbare snelle glasvezel verbindingen liggen waar ondernemers hun computers en machines op kunnen aansluiten.

Veiligheid

Veiligheid is de opbrengst der dingen samen.” ~ Rien van der Steenhoven, stadsmarinier

Veilig voelen en veilig zijn bestaat alleen als fysiek, ruimte, economie en sociaal hoog scoren en volledig op elkaar zijn afgestemd. Daarmee kan ‘veiligheid’ gezien worden als een primaire randvoorwaarde voor een vitaal gebied. Alleen door het constant optimaliseren van fysiek, ruimte, economie en sociaal wordt de Spaanse Polder het bedrijventerrein voor succesvol ondernemen, investeren, werken en bezoeken.

Opsporing, handhaving en toezicht zijn al in de Spaanse Polder intensief ingezet om het onveilige landschap te herschikken naar een uitdagende vestigingsplek. Maar laten we eerlijk zijn, we zijn er nog niet. Investeren in ruimtelijke ordening, fysiek bebouwde omgeving, gezonde & goede economie, (openbaar)vervoer, werkgelegenheid, een hoge organisatiegraad van ondernemers en intensieve samenwerking zullen het verschil maken.