Zonder opleiding geen toekomst

Opleiding

Zonder opleiding geen toekomst” ~ H.M. Kolay, Stahlie-Cam Automaterialen B.V.

De bedrijvencampus is straks volledig levensloopbestendig en levert toegevoegde waarde voor iedereen die er werkt. De Spaanse Polder is ook één van de weinige terreinen waar bedrijven nog kunnen groeien en waar ruimte is voor logistieke activiteteiten en productieprocessen op relatief grote schaal. Dit maakt het terrein en haar gebruikers uitermate belangrijk voor de toekomst van Rotterdam. In de economie van morgen zijn als gevolg van digitalisering (denk aan automatisering, robotisering en internet of things) namelijk flexibelere vormen van bedrijfshuisvesting nodig. Met name voor sectoren (maak)industrie, groothandel, food, bouw en transport en logistiek gericht op de bevoorrading van de stad liggen kansen.

De Spaanse Polder is meer dan een banenmoter. Het is straks ook een plek waar nog echte vakmensen worden opgeleid. Waar jongeren verschillende vakken leren en direct aan de slag kunnen. Waar je ook als werknemer tijdens je hele carrière kunt bij- en omscholen. Bedrijven werken daarom continu samen met onderwijsinstellingen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld met een flexpool waardoor werknemers bij verschillende bedrijven in het gebied werken als ad nodig is.