Veiligheid is de opbrengst der dingen samen

Veiligheid

Veiligheid is de opbrengst der dingen samen.” ~ Rien van der Steenhoven, stadsmarinier

Veilig voelen en veilig zijn bestaat alleen als fysiek, ruimte, economie en sociaal hoog scoren en volledig op elkaar zijn afgestemd. Daarmee kan ‘veiligheid’ gezien worden als een primaire randvoorwaarde voor een vitaal gebied. Alleen door het constant optimaliseren van fysiek, ruimte, economie en sociaal wordt de Spaanse Polder het bedrijventerrein voor succesvol ondernemen, investeren, werken en bezoeken.

Opsporing, handhaving en toezicht zijn al in de Spaanse Polder intensief ingezet om het onveilige landschap te herschikken naar een uitdagende vestigingsplek. Maar laten we eerlijk zijn, we zijn er nog niet. Investeren in ruimtelijke ordening, fysiek bebouwde omgeving, gezonde & goede economie, (openbaar)vervoer, werkgelegenheid, een hoge organisatiegraad van ondernemers en intensieve samenwerking zullen het verschil maken.